Aditivní výroba


Aditivní výroba (AV) je proces založený na stavbě plně funkčních součástí po jednotlivých vrstvách. Firma LKE se zaměřuje na práškovou technologii, SLM (Selective Laser Melting) proces a kovové materiály např. hliník a titan. AV představuje nové výrobní možnosti složitých součástí se zaměřením na zlepšení funkčních parametrů, zvýšení flexibility výroby a snížení ceny. LKE poskytuje služby celého vývojového cyklu od návrhu přes výrobu až po funkční zkoušky.

Výhody aditivní výroby

•       Redukce hmotnosti a ceny

•       Lead  time reduction

•       Snížení počtu dílů

•       Ekologická technologie

•       Vylepšený poměr  "buy-to-fly"

•       Globální cloudové řešení

Nabízíme řešení pro využití aditivní výroby pro vaše součásti a sestavy

•       Studie proveditelnosti

•       Návrhy optimalizované pro ALM

•       Výroba

•       Obrábění

•       Testování vyrobených prototypů

•       Konzultace pro výrobu

Aktuálně dostupný výrobní systém: powder bed SLM 280

•       Velikost výtisku 280mm x 280mm x 360mm

•       Aktuálně nabízené materiály: Al slitiny, Nerezová ocel, Ti slitiny

Řešené projekty:

•       Design of spacecraft components for Additive manufacturing

V rámci tohoto kontraktu byla vyvinuta metodika návrhu a výroby hybridních struktur.

SLM280-HL

MKP optimalizace pro aditivni vyrobu
Optimalizace struktury pro aditivni vyrobu
Testovani-vibraci-pro-aditivni-vyrobu
Skenovani 3D vytisku-aditivni vyroba
Ukazka 3D vytisku technologii ALM
3D vytisky ALM