3D tisk


Součástí našich služeb zákazníkům je 3D tisk součástí a modelů technologií FDM (Fused Deposition Modeling). 3D tisk je využíván při návrhu modelů, prototypů či při výrobě menších funkčních součástí. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s 3D tiskem nabízíme službu 3D tisku i samostatně. V případě potřeby garantovaných mechanických vlastností jsme schopni provést pevnostní zkoušky.

Informace, které potřebujeme vědět před vytvořením nabídky na 3D tisk naleznete na speciální stránce věnující se náležitostem poptávky 3D tisku:

Další užitečné informace o 3D tisku včetně online odhadu ceny Vašeho výtisku lze získat na:

Přehled materiálů pro 3D tisk naleznete zde:

Přehled mechanických vlastností materiálů pro 3D tisk včetně podrobných testových protokolů naleznete zde:


3D tisk v LKE

- maximální rozměry přibližně 270x270x200mm (dle orientace při tisku)
- maximální rozlišení v horizontální rovině - 0,05 mm
- maximální rozlišení ve vertikální rovině - 0,1 mm
- možnost tisku ze zaslaných 3D dat - ve formátu *.STL, *.OBJ
- možnost převodu z jiných typů 3D souborů
- zajistíme vytvoření 3D modelu na základě 2D výkresu

Proces výroby 3D výtisku: 

Vytvoření 3D modelu

3D CAD model držáku mobilního telefonu pro 3d tisk

Surový výtisk

surový 3d výtisk držáku mobilního telefonu

Finální produkt

3d výtisk držáku mobilního telefonu