Materiálové zkoušky


Naše služby zákazníkům zahrnují i provedení materiálových zkoušek. Mechanické zkoušky materiálů poskytují nezbytná vstupní data pro identifikaci parametrů materiálových modelů, které jsou dále využívány k výpočtové predikci chování mechanicky zatížených dílů například pomocí metody konečných prvků (MKP).


Pro zkoušení materiálů disponujeme univerzálním zkušebním strojem s množstvím přípravků a upínacích čelistí pro ploché i kruhové zkušební vzorky. Na zkušebním stroji provádíme tahové a ohybové zkoušky materiálů.


Parametry zkušebního stroje:

- rozsah zatížení: do 100 kN

- kontaktní extenzometr: do 5 mm prodloužení

- výška pracovního prostoru: do 600 mm

- rychlost posuvu příčníku: do 500 mm/min


Zkoušení mechanických vlastností materiálů:

- standardní zkouška tahem (např. dle ČSN EN ISO 6892)

- zkouška tlakem

- zkouška ohybem

- nestandardní pevnostní zkoušky celých výrobků


Testované materiály a podmínky prostředí:

Provádíme zkoušení kovových i nekovových materiálů. Konkrétně disponujeme zkušenostmi s testováním ocelí a polymerů (plastů, pryží/elastomerů). Materiálové zkoušky provádíme za pokojové teploty, dokážeme však zajistit i testy za zvýšených/snížených teplot.


Ocelová zkušební tyčinka pro zkoušku tahem
Měděná zkušební tyčinka pro zkoušku tahem
Flex zkušební tyčinka pro zkoušku tahem
Tahový diagram oceli
Tahový diagram mědi
Tahový diagram materiálů pro 3d tisk