O nás


Úvod

Poskytujeme služby v oblasti technických výpočtů v řadě strojírenských oborů. Zaměřujeme se na pevnostní, termální a dynamické analýzy konstrukcí v energetice, leteckém a kosmickém průmyslu, automobilovém průmyslu i v běžném strojírenství. Většinu výpočtů realizujeme ve specializovaných programech založených na aplikaci metody konečných prvků (MKP, FEM). Nabízíme konzultace při řešení technických problémů spojených s nežádoucím chováním strojů či v případě havárie konstrukce. Pomáháme zákazníkům identifikovat nedostatky jejich konstrukčních návrhů a zvolit změny vedoucí ke zlepšení konstrukce a snížení nákladů na její realizaci. Naší výhodou jsou dlouholeté zkušenosti s projekty v mezinárodním prostředí, vysoká odbornost, spolehlivost a snaha o kvalitní řešení v souladu s nejnovějšími technologiemi a postupy v oblasti počítačových simulací. Našim cílem je splnění požadavků a zadání ke spokojenosti zákazníka a svým přístupem přispět k úspěšné realizaci konstrukčního vývoje jeho produktu.

Historie firmy

Firma L.K. Engineering byla založena v roce 2001 na základě předchozí úspěšné činnosti jejích zakladatelů v technických výpočtech pro energetiku. Počáteční orientaci na zakázky pro velké zahraniční společnosti (zejména USA) v posledních letech významně doplňují odborné inženýrské služby pro evropské i domácí strojírenské firmy. Zkušený tým výpočtářů má za sebou úspěšné projekty z oborů jaderných zařízení, elektrických generátorů, turbín, letectví, kosmonautiky, dopravní techniky, obecného strojírenství a architektury.

Sídlo a působnost společnosti

Společnost L.K. Engineering působí jak v Česku, tak v zahraničí. Kromě USA jsme aktivní také v zemích Evropské unie a samozřejmě na Slovensku. Sídlo společnosti je v Brně, odkud je výborná dostupnost ke klientům po celé republice.

Kvalita a environment

Vedení firmy v souladu s ISO 9001 a ISO 14001 a strategickými záměry firmy vyhlašuje pro roky 2015-2018 tuto politiku kvality a environmentu:


Jsme přesvědčeni, že zákazník při své volbě dodavatele bude stále více vnímat nejen kvalitu poskytované služby, ale rovněž přístup firmy k životnímu prostředí. Kvalita poskytované služby je prvním předpokladem spokojenosti zákazníka. Spokojenost zákazníka je pak podmínkou pro vybudování a stabilizaci sítě stálých zákazníků, což umožní trvalý rozvoj společnosti. Kvalita poskytované služby a šetrný přístup k životnímu prostředí je podmíněn, kvalitním vybavením, kvalifikovanými pracovníky, způsobilými dodavateli a fungujícím systémem managementu. Vedení společnosti se proto zavazuje k osobní angažovanosti a aktivitě v rámci neustálého zlepšování systému managementu kvality a environmentu s cílem zvyšování spokojenosti zákazníků.

V oblasti nabízených služeb se budeme řídit následujícími zásadami:


·         Zákazník je vždy na prvním místě zájmu společnosti.

·         Solidnost a kultura podnikání je samozřejmostí.

·         Technické vybavení společnosti, kvalifikace a způsobilost pracovníků musí být rovněž
           v souladu s požadavky společnosti a zákazníka.

·         Ve všech činnostech společnosti bude preferován kladný přístup k životnímu prostředí.

Používaný software

Software pro výpočtové modelování:


·       Ansys APDL

·       Ansys Workbench

·       Ansys Fluent

·       Ansys CFX


·       Femap+NX Nastran


·        MatLAB


·        MathCAD


·        RSTAB


·        SCalc


·        Thermica


Software pro počítačovou podporu konstruování:


·         Solidworks      


·         AutoCAD


·         Ansys DesignModeler

·         Ansys SpaceClaim


·         Creo


Kancelářský software:


·          Office365