Reference


Naši zákazníciPřípadové studie


Pevnostní analýza sochy M. R. Štefánika

Úkolem bylo pevnostní posouzení jedné z největších bronzových soch, jaké kdy byly u nás postaveny. Byla požadována komplexní analýza zahrnující posouzení vlivu vibrací při transportu, analýzu zatížení povětrnostními vlivy a zemětřesením a návrh tlouštěk stěn.


Optimalizace konstrukce mechanismu otevírání dveří

Úkolem bylo optimalizovat konstrukci mechanismu otevírání dveří s cílem minimalizace hmotnosti bez vlivu na funkčnost nebo životnost.


Jaderná energetika / ASME Code analýzy

Tým LKE se podílí na vývoji nových jaderných elektráren, prodlužování životnosti již fungujících elektráren, opravách a výměnách komponent. Během těchto projektů provádíme potřebné analýzy za účelem prokázání splnění požadavků norem.


Analýza konstrukce upínací čelisti za účelem zvýšení životnosti

Úkolem bylo navrhnout upínání vzorků pro speciální měřící stroj pomocí kleštiny. Požadována byla životnost na vysokocyklovou únavu 10 000 000 cyklů.


Vývoj aktuátorů pro testování kosmických mechanismů

Cílem bylo vyvinout cenově dostupné a znovu použitelné aktuátory (tzv. Hold down & release mechanismy) pro testování kosmických mechanismů ve fázi vývoje.  Tyto specializované aktuátory musí být schopné udržet vysoká předpětí a tyto následně uvolnit za použití co nejmenší síly.


Aerodynamická simulace proudění kolem budovy

Úkolem bylo zjistit příčinu vypadávání polykarbonátového okna za silného větru. Budova stojí na Vysočině, v místě kde často vanou silné větry z jednoho směru, jak ukazuje obrázek. Při určitém směru větru podtlak deformoval panel okna tak, že se uvolnil ze svých držáků.