Vývoj výrobků


Týmy našich inženýrů mají dlouholeté zkušenosti s řešením různých strojírenských problémů a tyto znalosti využíváme při vývoji technicky náročných výrobků. Vývoj výrobků probíhá s podporou 3D CAD systémů (Creo, Solidworks, SpaceClaim), výpočtových simulací (Ansys, FEMAP+NX Nastran), fyzického testování na reálných modelech nebo prototypech a  3D tisku.

Vývoj výrobku začíná pečlivou formulací zadání. Poté jsou zpracovány základními návrhy (koncepty) výrobku včetně jejich základních analýz,  které slouží pro jejich hodnocení z hlediska funkčních vlastností a ceny. Na základě hodnocení jednotlivých variant je zákazníkem vybrán finální koncept. Po výběru finálního koncepčního řešení jsou detailně zpracovány všechny požadované analýzy, simulace provozních stavů a výkresová dokumentace. Lze vyrobit také reálné modely nebo prototypy a provést reálné testy. Testovat můžeme u nás v laboratoři nebo v reálných podmínkách.  Při vývoji jsme schopni kombinovat mechanické prvky s elektronickými na bázi ARDUINO, RAPSBERY PI, NODE MCU ESP8266 atd. Máme také zkušenosti s vývojem kosmické techniky.

Postup vývoje výrobků v LKE


Formulace zadání

V této úvodní fázi zákazník specifikuje požadavky na navrhovaný produkt. Jsou formulovány požadavky na funkci, vzhled, vliv okolního prostředí včetně zatěžování, návaznost na sestavy, legislativní a normativní kritéria. Požadavky jsou konzultovány s našimi inženýry a po konzultaci je vypracována cenová nabídka s podrobným popisem jednotlivých fází vývoje výrobku. Úvodní konzultace a cenová nabídka je zdarma.

 

Pečlivá formulace zadání je nutnou podmínkou pro vytvoření dobrého návrhu.

Tvorba koncepčních návrhů

S využitím inženýrského přístupu a simulačních nástrojů navrhneme vhodná koncepční řešení splňující vaše požadavky. Koncepční řešení si někteří zákazníci definují sami již ve fázi zadání. U jednotlivých koncepčních řešení uvedeme jejich klady a zápory, které následně společně vyhodnotíme.

 


  • vyvoj-koncepcni-navrh.jpg
  • vyvoj-koncepcni-navrh2.jpg

  • vyvoj-simulace.gif
  • vyvoj-tripod-simulace.gif

Výpočtové simulace

Na dohodnutých koncepčních řešeních provedeme výpočtové simulace za účelem oveření požadovaných vlastností výrobku v simulovaných provozních stavech. Na základě výsledků simulací a dalších zvolených kritérií si zákazník zvolí vhodný koncept pro vytvoření finálního návrhu. Volba finální koncepce je na zákazníkovi, nicméně při svém rozhodování má naši plnou podporu.

Vypracování detailního návrhu a dokumentace

Z konceptu zvoleného zákazníkem je vypracován detailní návrh ve formě 3D modelu a jeho výkresová a technická dokumentace podle požadavků zákazníka. Detailní návrh může být také dále optimalizován podle stanovených kritérií (minimalizace hmotnosti, naladění vlastních frekvencí do požadovaného intervalu, maximalizace tuhosti...). Na přání zákazníka lze vyrobit  3D výtisk výrobku ve zvoleném měřítku za účelem prezentace nebo testování. 


  • vyvoj-aktuator-final-2.png
  • vyvoj-rime-antena.jpg
  • vyvoj-vykres.png

  • vyvoj-test-1.jpg
  • vyvoj-test-2.jpg

Fyzické testování a 3D tisk

Na přání zákazníka provádíme 3D výtisk finálního výrobku v dohodnutém měřítku za účelem prezentace nebo fyzického testování. Pro testování je možné vyrobit i prototyp výrobku. Testovat lze celý výrobek nebo pouze jeho části. Pro testování pevnosti máme k dispozici laboratoř s univerzálním trhacím strojem.