Termální výpočty


V rámci termálních výpočtů řešíme problémy přenosu tepla vedením, prouděním a zářením. Výsledkem výpočtu je teplotní pole v součásti, které lze aplikovat jako zatížení v pevnostní analýze za účelem výpočtu napětí a teplotní deformace. Vhodnými úpravami lze dosáhnout optimalizace tepelného toku, snížení tepelného zatížení a prodloužení životnosti celého zařízení.


Termální výpočty mohou zahrnovat následující typy úloh:

- Výpočty teplotních polí v ustálených a přechodových stavech

- Kombinované termálně-pevnostní analýzy s uvážením teplotní roztažnosti

- Kombinované analýzy ohřevu a ochlazování součástí s uvážením proudění média

- Modelování interakcí těles s tekutinou (FSI analýzy)

- Výpočty tepelných ztrát

- Optimalizace (snížení tepelných ztrát, snížení tepelné setrvačnosti, snížení ceny...)

- Srovnání chování různých variant konstrukce (různé koncepce, technologie výroby, materiál...)


Co získáte:

- Čas

  - Snadnější dodržení termínů

  - Odhalení vad již v procesu návrhu (eliminace provozních problémů a reklamací)


- Snížení nákladů

 - Odpadá potřeba stavby zbytečných prototypů (vlastnosti výrobku lze dnes testovat na výpočtovém modelu)

 - Minimalizace rizika provozních havárií a nákladů spojených s jejich řešením


- Zvýšení konkurenceschopnosti

 - Kvalitní inženýrské analýzy minimalizují riziko vzniku poruch (poruchový výrobek poškozuje pověst výrobce)

 - Předložením našeho reportu svým zákazníkům objektivně prokážete shodu s požadavky kladenými na výrobek


MKP termální analýza rotoru generátoru
Termální analýza vesmírného satelitu
MKP termální výpočet mikroakcelerometru
Termální výpočet tlakové nádoby
MKP termální výpočet pohonové platformy lunar landeru
MKP termální analýza skříně turbodmychadla