Produkty


Hold-down & release mechanismy (HDRM)

Hold-down&release mechanismy (HDRM) kvalifikované pro použití v kosmickém prostředí jsou extrémně spolehlivé. Často jsou proto na jedno použití, což zvyšuje cenu vývoje mechanismů založených na jejich funkci. Ve spolupráci s firmou Frentech Aerospace, LKE vyvinulo plně resetovatelné simulátory pro pozemní testování.

Jejich výhodou je nižší cena, plná resetovatelnost bez nutnosti demontáže a vysoká spolehlivost díky manuálnímu systému odjištění.

Výzvou v konstrukci aktuátorů je nutnost uložit vysokou deformační energii velkého předpětí na malém prostoru a zároveň zajistit co nejmenší energii na jeho odjištění. Kombinací analytických a MKP výpočtů byl nalezen optimálně robustní a zároveň jednoduchý systém vypuštění pro různé hodnoty požadovaného předpětí.

Typ RMT 2M byl navržen pro testování mechanismů s potřebou nižšího předpětí a to do 2500 N. Aktuátor je odolný k vypuštění náhodným rázem a je taktéž vybaven bezpečnostní pojistkou. Hlava vnitřního čepu má tvarování, které umožňuje předepnout čep pod náklonem několika stupňů a tím redukuje ohybové napětí na předepínacím šroubu. Materiálové zpracování a povrchová úprava jsou zvoleny přesně tak, aby součásti odolaly kontaktním tlakům uvnitř mechnismu aktuátoru.

Aktuátor byl úspěšně otestován a následně nasazen do praxe v rámci vývoje mechanismu pro vypuštění radarové antény meziplanetární vědecké sondy.

Pro aplikace, jako jsou mechanismy vypuštění více-segmentových solárních panelů, je zapotřebí řádově vyšších předpětí. Pro použití do 50 000 N byl vyvinut typ RMT 50M s odlišným principem vnitřního silového přenosu. Tvary stykových ploch byly optimalizovány pomocí MKP výpočtů tak, aby rozložení kontaktních tlaků bylo pravidelné a mechanismus prostorově úsporný.

Oba aktuátory mohou být vybaveny kovovým segmentovým vedením spouštěcí kabeláže, což rozšiřuje teplotní rozsah jejich použitelnosti. V obou případech lze na zakázku upravit podobu příruby a typ vnitřního závitu.