Výpočty v automobilovém průmyslu


Jako specialisté na poskytování sofistikovaných technických výpočtů nabízíme své zdroje a odborné znalosti taktéž pro aplikace v automobilovém a transportním  průmyslu. Vzhledem k předchozím zkušenostem se orientujeme v problematice a požadavcích zákazníků specializujících se na tento dynamicky se rozvíjející obor. Provádíme termální a pevnostní analýzy částí i větších celků turbokompresorů, analýzy únavové životnosti částí vozidel nebo optimalizace strojních částí a ovládacích mechanismů.

Příklady výpočtů v automobilovém průmyslu:


Deformační analýza části spalovacího motoru

V této úloze byla provedena deformační analýza části spalovacího motoru. Ve výpočtu byl vzat v potaz postup montáže a jeho vliv na deformaci. Taktéž byl zahrnut vliv od předepjatých šroubů.

MKP výpočet bloku spalovacího motoru

Pevnostní analýza plastové části automobilového světlometu

V této analýze byl proveden výpočet odezvy při vibračním zatížení. Výsledkem analýzy byl návrh konstrukčních úprav a zesílení kritických míst pro zlepšení odolnosti při vibracích.

MKP výpočet automobilového světlometu

Návrh plastového držáku

Podíleli jsme se na návrhu plastového držáku umístěného v interiéru dopravního prostředku. Primárním úkolem bylo navrhnout držák tak, aby měl při plné zátěži minimální deformace. Rovněž byl vypracován i pevnostní posudek celého dílu.

MKP výpočet plastového držáku

Dynamická analýza válců testovacích stanic

Jedním z projektů byla optimalizační analýza válců stanic pro testování vozidel. Účelem bylo snížit hmotnost při zachování dynamických vlastností celé soustavy. Byly provedeny modální a harmonické analýzy ke zjištění rezonančních frekvencí a skutečných deformací.

MKP dynamický výpočet válce testovací stanice