Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk


Výběr vhodného materiálu hraje významnou roli pro výsledné vlastnosti vytištěného prototypu. Věnujeme proto náležitou pozornost celému spektru materiálů, které se postupně objevují na trhu. Pro spolehlivou funkci výtisku jsou důležité mechanické vlastnosti použitého materiálu, které jsou navíc ovlivněny samotným procesem tisku. Tiskové struny jsou při procesu tisku taveny poměrně vysokou teplotou (některé až 300°C) a při stavbě modelu dochází k lepení jednotlivých vrstev na sebe. Z těchto důvodů se materiálové vlastnosti vytištěných součástí mohou lišit od vlastností plného základního materiálu. Proto provádíme vlastní testy mechanických vlastností přímo na vytištěných zkušebních tělesech (nejedná se tedy o údaje základního materiálu). Abychom přinesli zákazníkům co možná nejpřesnější informace o materiálových vlastnostech provedli jsme komplexní testování dostupných materiálů použitelných pro náš typ tiskárny.

 

Výsledky testů pro jednotlivé materiály jsou uvedeny níže společně s detailní zprávou z každého měření:


Legenda:

ABS :           Acrylonitrile butadiene styrene

PLA:            Polylactic acid  

PET:            Polyethylene terephthalate

WOOD:       PLA + wood fillers 

PA:              Polyamide  ABS-T        Transparent ABS 

ABS-TF:     Transparent ABS + fillers

PC:             Polycarbonate  

FLEX:         Thermopolymer similar to Rubber

TPE:          Thermoplastic Elastomer

ASA:           Acrylonitrile styrene acrylate

> HIPS:         High impact polystyrene

Resin - T :  UV resin, transparent 

Resin - B:   UV resin, black 

Všechna prezentovaná data mají informační charakter. Výslovně upozorňujeme na to, že společnost L.K. Engineering, s.r.o. vylučuje jakoukoli odpovědnost za správnost prezentovaných dat týkajících se měřených mechanických vlastností.