Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk


Výběr vhodného materiálu hraje významnou roli pro výsledné vlastnosti vytištěného prototypu. Věnujeme proto náležitou pozornost celému spektru materiálů, které se postupně objevují na trhu. Pro spolehlivou funkci výtisku jsou důležité mechanické vlastnosti použitého materiálu, které jsou navíc ovlivněny samotným procesem tisku. Tiskové struny jsou při procesu tisku taveny poměrně vysokou teplotou (některé až 300°C) a při stavbě modelu dochází k lepení jednotlivých vrstev na sebe. Z těchto důvodů se materiálové vlastnosti vytištěných součástí mohou lišit od vlastností plného základního materiálu. Proto provádíme vlastní testy mechanických vlastností přímo na vytištěných zkušebních tělesech (nejedná se tedy o údaje základního materiálu). Abychom přinesli zákazníkům co možná nejpřesnější informace o materiálových vlastnostech provedli jsme komplexní testování dostupných materiálů použitelných pro náš typ tiskárny.


Parametry testování  a výsledky testů pro jednotlivé materiály jsou uvedeny níže společně s detailní zprávou z každého měření:


Skladovací prodleva
(od doručení do tisku/testu)

dt

1 - 36

[měsíce]

Průměr struny

d

3

[mm]

Tloušťka vrstvy

h

0.25

[mm]

Rozteč plnění

w

0.575-0.675

[mm]

Otáčky podavače

n

40/20

[ot/min]

Výtoková rychlost

v

16

[mm/s]

Teplota extruderu

Te

190-270

[°C]

Teplota podložky

Tb

70

[°C]

Typ vzorku

ČSN EN ISO 527, type B

Rychlost deformace/posuvu

du/dt

1

[mm/min]

Referenční délka extenzometru

Le

50

[mm]

Deformace pro odepnutí extenzometru

ue

1.5-10

[mm]


mechanické vlastnosti materiálů pro 3d tisk

 

Materiál

 

 

ABS

PLA

PET

WOOD

PA

ABS-T

ABS-TF

PC

XT-CF20

FLEX

Modul pružnosti v tahu

[MPa]

2 095

2 355

1 842

2 344

1 432

1 778

1 550

2 465

2 596

31

Pevnost v tahu

[MPa]

29.5

45.7

42.2

25.4

34.0

31.3

31.7

50.0

30.6

6.9

Deformace na mezi pev.

[%]

1.8

2.8

4.1

2.7

19.9

3.3

3.3

5.2

2.3

321.3

Napětí při porušení

[MPa]

22.9

45.3

25.2

24.4

33.9

28.4

28.6

48.7

30.3

6.9

Deformace při porušení

[%]

16.3

3.0

123.1

5.7

21.3

5.9

6.6

6.0

2.6

321.3

Protokol z měření

 

Legend:

ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

PLA (Polylactic acid)

PET (Polyethylene terephthalate) 

WOOD (PLA as base material + wood particles)

PA  (Polyamide)

ABS-T (Transparent, Acrylonitrile butadiene styrene)

ABS-TF (Transparent + flitter, Acrylonitrile butadiene styrene)

PC (Polycarbonate)

FLEX (thermoplastic elastomer)


Všechna prezentovaná data mají informační charakter. Výslovně upozorňujeme na to, že společnost L.K. Engineering, s.r.o. vylučuje jakoukoli odpovědnost za správnost prezentovaných dat týkajících se měřených mechanických vlastností.